Het laatste grote en kleine volleybalnieuws, 7 op 7, 24u op 24u

Het provinciaal en gewestelijk competitiereglement 17-18 is geboren onder de naam ‘ontmoetingsreglement’. Er is gestreefd naar eenvormigheid en duidelijkheid.  Het tot stand komen van dit reglement gebeurde in samenwerking met de verschillende commissies, leden van de raad van bestuur en de gewestelijke verantwoordelijken. Ook het vlotten werd aangepakt. Dit reglement werd opgelegd aan de clubs.

Hierbij willen wij jullie op onze buurt informeren van de belangrijkste en opvallendste zaken uit het 44 pagina’s tellende document.

Belangrijkste wijzigingen :
-    Voor het inschrijven van jeugdploegen wordt er vanaf dit jaar eveneens een klein inschrijvingsgeld gehanteerd per ploeg door de bond. Ook voor bekerinschrijvingen. Wedstrijden worden nog wel geleid door eigen scheidsrechters.
-    De minimum temperatuur wordt verhoogd naar 12 graden
-    Op dagen van Voltis testen zullen U11 en U13 niet meer mogen spelen
-    In alle jeugdreeksen wordt één punt per gewonnen set toegekend, 3-1 verlies betekent dus 1 punt.
-    In alle jeugdreeksen zijn er geen technische time outs meer bij 8 en 16 !!
-    Bij jeugd kan men onregelmatige deelname spelen, als een ploeg niet aan genoeg spelers geraakt dan kan er gespeeld worden met extra spelers, op voorwaarde dat dit vooraf door de coach op het wedstrijdblad gezet worden, de ploeg verliest dan met 3-0 maar er is geen forfaitboete.
-    Bij U11 en U13 blijft de 4e set bij 3-0 of 0-3 bestaan (zonder betekenis)
-    Een 2e assistent coach is vanaf heden officieel mogelijk.
-    Promotie in de provinciale reeksen blijft met heen -en terugmatchen.

Kernspelers seniorscompetitie algemeen
Een kernspeler is niet speelgerechtigd om deel te nemen aan het spel van een lagere ploeg.
Een kernspeler mag deelnemen aan het spel van een hogere ploeg. Vanaf het moment dat de speler een 4de keer deelneemt aan het spel in een competitiewedstrijd van dezelfde hoger gequoteerde ploeg, wordt hij beschouwd als een kernspeler van die ploeg en kan hij dus niet meer aantreden voor de lager gequoteerde ploeg.

Beperkt vlotten van jeugdspelers ( dus seniorsreeksen)
Jeugdspelers die in de nationale en divisie reeksen deelnemen aan wedstrijden, worden voor de provinciale en gewestelijke seniorcompetitie aanzien als kernspeler vanaf de vierde deelname aan het spel van een ploeg in de nationale en divisie reeksen. Clubs met meerdere teams in divisie of hoger, daar geldt ook de ploeg lager reeks als vlotregel
De verantwoordelijke ontmoetingen van VOLLEY ANTWERPEN en de gewesten beschouwen de jeugdspeler dus als kernspeler van de hoogste ploeg waar hij minstens vier keer deelneemt aan het spel, ook als dit een ploeg is in een nationale of divisie reeks. Wordt niet in aanmerking genomen voor het bepalen van kernspelers: de deelname aan het spel van de reservewedstrijd (wedstrijden in divisie).
   
In de provinciale seniorcompetitie mogen jeugdspelers beperkt vlotten onder volgende voorwaarden:
-    Ze mogen onbeperkt deelnemen aan het spel van de onmiddellijk lager gequoteerde ploeg ten opzichte van de ploeg waar ze kernspeler zijn, indien deze laatste ploeg uitkomt in de provinciale competitie.
-    Jeugdspelers die voor 1 maart van het lopende seizoen geen drie deelnames aan het spel hebben van de lagere ploeg zoals bepaald in vorige alinea, mogen tijdens de vier laatste competitiewedstrijden van die ploeg niet deelnemen aan het spel.
-       In de gewestelijke seniorcompetitie kunnen jeugdspelers geen gebruik maken van deze regeling van beperkt vlotten. Je kan dus geen gewest meer spelen als jeugdspeler en aanvullen in de provinciale reeksen.

In alle provinciale jeugdcompetitiewedstrijden wordt het klein nieuw wedstrijdblad van Volley Antwerpen gebruikt.

Kernspelers in de jeugdcompetitie (dus jeugdreeksen)
Uitzondering op de definitie van kernspelers: een jeugdspeler kan in de jeugdcompetitie kernspeler worden in ten hoogste één ploeg, en dit:
-    enkel in een ploeg van niveau 1
-    enkel in zijn eigen leeftijdscategorie
Bijgevolg, wordt niet in aanmerking genomen voor het bepalen van kernspelers:
-    deelname aan het spel van een ploeg in niveau 2
-    deelname aan het spel van een ploeg in niveau 3
-    deelname aan het spel van een ploeg in niveau 1 van elke hogere leeftijdscategorie
De bijkomende vierde set bij U11 en U13 wordt niet in aanmerking genomen voor het bepalen van kernspelers
-    Voor een club die meer dan één ploeg van niveau 1 heeft in dezelfde sectie en in dezelfde leeftijdscategorie, geldt ook het principe van kernspelers (zie ook definitie hogere/lagere ploeg).

Een kernspeler – van niveau 1 – kan nooit reglementair deelnemen bij een ploeg van niveau 2 en/of 3 van dezelfde of een lagere leeftijdscategorie.

Voor meer informatie over deze (soms ingewikkelde) materie contacteer onze secretaris.
De uitslagen van zat 25/03 en zondag 26 staan online, D1 speelt nog een belangrijke uitmatch in Amigo's door de winst van Kasterlee, D6 en H3 treden thuis aan en BJ2 ronden de speeldag af. Alle uitslagen zodra binnen, treft u bovenaan, de rangschikking werd meteen aangepast.
Zoals jullie weten, is er de afgelopen weken -in bemiddeling met de gemeente- overleg met de andere zaalgebruikers geweest, wij hebben daar onze grieven kenbaar gemaakt (vooral rond het zand dat soms in de zaal ligt), maar ook zij hebben dat gedaan met fotomateriaal (lege flessen/afval onder de banken, bananenschillen en lege flessen in de kleedkamers ipv in de afvalemmers etc,, rondslingerd afval) in de hoop om de samenwerking te verbeteren en de netheid te bevorderen. Het belangrijkste van de eerste actiepunten :
Als club hebben we onlangs een gloednieuw kuismachine gekocht, een investering van 3000 euro.

Al het materiaal zal gescheiden worden, wij hebben het 1e stukje in het hok, het andere hoekje voor de scholen zijn waar hun materiaal komt. Deze beslissing komt er omdat er teveel blijft staan (kegels, plinten, hoepels, losse ballen, etc etc)  Alle ballen moeten in de verzamelbak aan de verwarming en na de laatste wedstrijd/training moeten alle materialen, flessen en afval op zijn plaats. Dit is/blijft ons grootste actiepunt. Daarom de oproep naar alle trainers en ploegen om hierop samen met u ploeg te letten en met het team alles weg te doen, u mag mekaar, uw voorgangers erop wijzen dat hij of zij nog iets vergeten is of dat er nog afval ligt. Uiteindelijk willen we allemaal net kunnen trainen en is iedereen volwassen genoeg om de verantwoordelijkheid op te nemen, spreek mekaar aan, zodat we niet als politie moeten optreden

Mogen wij met aandrang vragen om na elke training of na de laatste match alle flessen en afval in  de vuilnisbakken te gooien en het gebruikte materiaal op zijn plaats te zetten, ons stukje zal verder ingericht worden en waar mogelijk zullen we de komende weken wat extra zaken aankopen/vernieuwen afhankelijk de beschikbare budgettaire ruimte.

Op zich zijn dit geen nieuwe afspraken, maar naar aanleiding van teveel klachten extern, maar ook intern, scherpen we ze toch nogmaals aan en dat in de hoop dat het leefbaar blijft. Ook de externe gebruiken zullen het nodige ondernemen om toe te zien op de gemaakte afspraken

Uiteraard staan we ook verder open voor suggesties voor een kleine en grotere orde.

Met dank voor de medewerking, wij rekenen op de discipline van eenieder.
Om jullie een duidelijk overzicht te geven, hierbij alvast de zekerheden en mogelijke bijkomende wedstrijden, dus noteer het alvast in uw agenda.

zat 15-04    15:30- bva finale : Schriek    BM1   
Sporthal :  Noorderkempen Vosselaar-Merksplas

ma 17-04    17:30- bva finale : Mendo-AM   
Sporthal :  Lions Groot- Turnhout

zat 29-04    11:30- bvh finale : Mendo- DJ   
zat 29-04    13:30- bvh finale : CJ - mendo   
zat 29-04    19:30- bvh finale : D3 -Olvoc Olen
Sporthal :  Gemeentelijke sporthal, P.Verhaertstraat 7 Olen


Dames 1 indien zijn 10e of 11e worden : bepaling bijkomende dalers tg nr 10 of 11: thuismatch : 29 of 30/04, terugmatch : 06 en 07/05 (tegenstander op dit moment: Roeselare of Kruibeke) Nr 12 daalt altijd naar de respectievelijke provincie zoals gekend.
Heren 2 :  indien zijn 2e worden, eventuele bijkomende stijgers tegen de nr 2 uit de andere reeks via heen en terugmatch.
Heren 1 : indien zij 2e worden bijkomende stijgers : zaterdag 29-04 om 17u15 en 18u30 in Vilvoorde (tegen Meerbeke en vermoedelijk Leefdaal of Schoten)
Dames 3 : indien zij 2e zouden worden, eventuele bijkomende stijgers tegen de nr 2 uit de andere reeks via heen en terugmatch.

Vooral voor H1 en D3 kan het nog alle kanten uit betreft de 2e plaats natuurlijk, D1 knokt zich de komende weken ook nog verder richting en H2 is zo goed als verzekerd van plaats 2.

Als onze U19 of U17 de beker van Antwerpen zouden winnen dan gaan ze naar het Vlaamse kampioenschap op zaterdag 13 mei in Oost-Vlaanderen voor U17 en op zondag 14 mei in West-Vlaanderen voor U19, maar daarvoor moeten uiteraard eerst Schriek en Mendo opzij gezet worden in het Paasweekend dus uiteraard onder voorbehoud.

Voor verdere vragen kan u altijd terecht bij onze clubsecretaris. Zodra er meer duidelijk is, zal dit overzicht aangepast worden, maar op deze manier kan u reeds uw agenda lichtjes plannen
Het decreet ‘ erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector’ dat vanaf nu van kracht is, zal zijn invloed hebben de organisatie van de volleybalstructuur in Vlaanderen net zoals dat op elke sporttak van toepassing zal zijn. De volleybalbond moet zich aanpassen. Zo zal er 1 organisatie komen met daaronder dezelfde structuren met dezelfde regels, maar dat wil ook zeggen en gaat verder dan u op eerste zicht zou denken,nl  dat de reglementering, competitieopmaak (al dan niet met reserven, in divisie, maar ook in de provincie, wist u dat er provincies zijn die met reserven en hoofdmatch spelen), reeksindelingen, reglementen rond wissels, vlotters, etc etc  die nu anders zijn op VVB, AVF en gewest niveau, alles wordt gelijk getrokken op (middel) korte termijn. Wat dit concreet voor u en ons als club voor en achter de schermen betekent, zal u de komende weken kunnen lezen op onze site. Dit is lopende.
Op dit moment wijzigt alvast de naam van de Vlaamse Volleybalbond in Volley Vlaanderen en het AVF wijzigt in Volley Antwerpen en Volley gewest Herentals. Maar dat is het topje van…hierbij alvast wat informatie via het persbericht dat werd uitgestuurd. Meer volgt.


De Vlaamse Volleybalbond heet sinds vrijdag officieel Volley Vlaanderen. Samen met een nieuwe naam en een nieuw logo stelde de federatie zijn ambitieus beleidsplan tot en met 2020 voor. Van de
meerdere focussen springt jeugdsport in het oog. 'We vonden dat de ambitie van een nieuwe beleidsplan aansluit bij een nieuwe naam,' verduidelijkt Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van Volley Vlaanderen. 'Bovendien was het na 26 jaar tijd om de vernieuwing in onze werking te benadrukken met een nieuwe naam. Na de splitsing van de Belgische bond in twee gewesten in 1977 was onze eerste naam V.I.V., de Vlaamse interprovinciale
volleybalbond en sinds 1991 was dat VVB. Vanaf vandaag is het Volley Vlaanderen.' 'We zijn niet over een nacht ijs gegaan,' verduidelijkte ondervoorzitter Guy Juwet. 'We hebben lang en hard samen met de provincies aan het beleidsplan gewerkt en we zullen dat de komende vier jaren blijven doen via goed bestuur. We blijven alle provincies erbij betrekken en er voor zorgen dat we overal op dezelfde manier gaan volleyballen, zowel bij de jeugd als in de provinciale reeksen. En in de dynamiek van het nieuwe beleid gaan we ook proberen het AIF, de Waalse vleugel, mee te nemen.'
'Ons doel met het nieuwe beleidsplan is ambitieus,' aldus algemeen directeur Geert De Dobbeleer. 'Wij willen de beste sportfederatie van Vlaanderen zijn en hebben zonder overmoedig te zijn ons beleidsplan daarop afgestemd. We gaan op basis van kwaliteitscriteria jaarlijks 185.000 euro geven aan goedwerkende jeugdclubs. Via initiatieven als smashvolley, volley@school en start2beachvolleyball willen we ons nu al stijgend ledenaantal in 2020 op 62.500 krijgen. En volleybal is populair. In 2010 hadden we 39.970 leden, vandaag zijn dat er 48.259.' Onder de vlag Volley Vlaanderen heroriënteert de bond zich nog meer ten dienste van de clubs. 'Via clubrapporten, een vorm doorlichting, gaan we één op één werken met de clubs om hen ondersteuning te geven op elk vlak,' aldus De Dobbeleer.

Promotie
'Alle intitiatieven van breedte- en topsport gaan we ook extra in de kijker zetten om het volleybal te promoten. Zo werken we bijvoorbeeld met de provincies aan een plan om de Champions League voor de jeugd in de spotlights te plaatsen,' legt de algemeen directeur uit. 'En ook de uithangborden van onze sport, de Yellow Tigers, de Red Dragons en ons nationaal beachteam spelen hier een belangrijke rol. Ze hebben het de afgelopen jaar al uitstekend gedaan, maar nu mikken we er op om met minimum één ploeg op de olympische spelen van 2020 te staan en daar liefst nog top-acht spelen. En zo proberen we de wisselwerking tussen top- en breedtesport constant te stimuleren. Dankzij meer instroom aan de basis kunnen we beter rekruteren en opleiden voor de nationale ploegen en via het succes van onze teams krijgen we meer populariteit bij de basis.' Volley Vlaanderen maakte bekend dat ze een bod zullen doen voor een gedeelde organisatie voor het EK voor de mannen in 2019.

Nieuwe naam, nieuw logo
Met de nieuwe roepnaam volgt er ook een nieuw logo. “We hebben gekozen voor eenvoud en herkenbaarheid in ons logo,” legt De Dobbeleer uit. “Het donkerblauw van het VVB-logo hebben
we doorgetrokken naar ons Volley Vlaanderen-logo om de link met het verleden niet te vergeten. Maar met deze nieuwe naam en met het nieuwe logo willen we onze ambities voor de komende jaren in de verf zetten.” Ook de vijf Vlaamse provinciale bonden stappen mee in het verhaal. Elke provincie schuift zijn vorige naam en vroeger logo opzij. “Zo wordt het Koninklijk Limburgs Volleybal Verbond omgedoopt tot Volley Limburg en het Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond Volley WestVlaanderen,” verduidelijkt voorzitter De Buysscher. “De provinciale besturen zaten onmiddellijk op dezelfde golflengte.”

Start2Volley
Samen met het nieuwe beleidsplan stelde Volley Vlaanderen ook de website Start2Volley.be voor die vanaf vrijdag online staat. 'Er zijn onderdelen voor trainers, leerkrachten, ouders, kinderen, bestuursleden en noem maar op,' vertelt bezieler Swa Depelchin, 'waar we op alle mogelijke vragen een antwoord proberen te bieden'. 'Wat moet ik als ouder doen als ik vind dat mijn kind niet genoeg
speelt? Hoe kan een club subsidies krijgen? Dat zijn maar enkele voorbeelden, want momenteel staan er een 220-tal pagina's met info op en dat zal in de toekomst nog zwaar uitgebreid worden.' Opvallend is dat Roeselare-trainer Emile Rousseaux ook een grote bijdrage aan de site geleverd heeft. In 'Het wiel van Emile' legt hij zijn filosofie en leerlijnen van basis- tot topvolleybal bij de
jeugd uit. Bekijk de website op start2volley.be
Vanaf 13/02 gaan al onze FH leden de mogelijkheid hebben een account aan te maken op de website van de VVB.Via deze account kunnen jullie de persoonsgegevens raadplegen en indien nodig gegevens wijzigen (adres, telefoon, email en foto)

Wanneer een iemand een wijziging doorstuurt naar de VVB wordt de voorzitter en secretaris hiervan op de hoogte gebracht via mail : “Lid X heeft een aanvraag tot wijziging van zijn gegevens ingediend (+ de gewijzigde gegevens)”

Wanneer een lid zijn foto wijzigt en VVB accepteert deze foto, dan krijgt de secretaris en voorzitter een mail met vermelding “indien gewenst kan u een duplicaat aanvragen”

In de toekomst zullen onze leden deze account ook nog kunnen gebruiken voor andere zaken, maar hierover zal tijdig gecommuniceerd worden.  Op deze manier valt er een deel werk en verantwoordelijkheid weg bij het clubsecretariaat en staat iedereen in voor zijn of haar eigen gegevens
Kalenderwijzigingen, forfaits, vergaderingen - update 21-02  (15 aug 23:43)
Zaalreservering DM reservatie : 12,13 en 14 april overdag voor paasstage trainingen

Kalenderwijzigingen en forfaits

H3 : Dessel-H3 wordt herspeeld vanaf set 4 op woe 22/03 om 21u00 in Dessel bij een stand van 2-1
BJ2 : Fixit - BJ2 wordt gespeeld op zondag 09/04/2017 om 10u00
BJ1 : Molvoc - BJ1 wordt gespeeld op zat 22/04/2017 om 20u00
D5 : D5-Olen wordt gespeeld op zat 04/03/2017 om 14u30
D6 en D7 : St Janskring 3 geeft algemeen forfait, de wedstrijden tegen dames 6 en dames 7 vervallen, de kalenders op de site werden aangepast.

Kalender bestuursvergaderingen
Dinsdag 07/03 om 19u30 tot 20u30 - teamoverleg sportief
Dinsdag 21/03 om 19u30 tot 20u30

Afwijkingen aan bovenstaande datums zijn mogelijk. Wenst u langs te komen, graag vooraf een seintje via secretariaat@FHnijlen.be zodat dit in te plannen valt.

 

Powered by: EGW - Updated by Gerry Leemans.
Gelieve uw opmerkingen & vragen m.b.t. de website te melden via webmaster@FHnijlen.be
Op de hoogte blijven van FH nieuws? Schrijf in op onze nieuwsbrief via info@FHnijlen.be