FH Nijlen hecht veel belang aan interactieve inbreng van zijn leden, sympathisanten, deelnemers aan activiteiten, websitebezoekers, clubs uit de regio,.........

Alle vragen, opmerkingen, commentaar, suggesties over de website, club, bestuur, info over de jeugdwerking, zaal of cafetaria,..... kortom, alles is welkom !

  • Aansluiten bij FH Nijlen (of erelid worden )
  • Vrijblijvend meer info over de sponsormogelijkheden
  • Inschrijven op de nieuwsbrief van FH Nijlen
  • Informatie over de wedstrijdkledij of onze kledijlijn
  • Een wijziging van mijn gegevens (adres, telefoon, gsm, mailadres... ) doorgegeven 
  • De werkgroep communicatie (website, clubinformatie en pers) contacteren
  • De werkgroep activiteiten bereiken
  • Jeugdco√∂rdinatie en de jeugdwerking bereiken
  • Inschrijven voor een activiteit van FH Nijlen
  • Suggesties, vragen, commentaar of constructieve opmerkingen

Vragen en informatie hierover ?

Contact / Feedback Website

Opmerkingen en suggesties mogen altijd doorgestuurd worden naar de webmaster.

De persoonlijke gegevens die u ons bezorgt, worden uitsluitend gebruikt in functie van de door u gewenste dienstverlening (Wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de GDPR) Wij verwijzen naar onze volledige privacy verklaring, te vinden op onze website via volgende link: http://fhnijlen.be/Club/GDPR .