De zandbak

Sinds enkele jaren zijn we gestart met een bewegingsschool genaamd ‘Zandbak’. Dit in relatie met de naam van onze sporthal. (’t Zand)

 

Kunnen spelen en bewegen maken onderdeel uit van het dagelijkse leven en dragen bij tot de algemene ontwikkeling en groei van elk kind. Een concept als de Bewegingsschool leert kinderen niet alleen zichzelf, maar ook de anderen en hun omgeving beter kennen. Elk kind moet de mogelijkheid krijgen om zelf te ontdekken wat het kan en niet kan.

Bij FH Nijlen starten we met een eigen mixvorm van bewegings -en volleybalschool. Bijzonder daar is de methodiek, die vertrekt van de individuele mogelijkheden van het kind. Vanuit deze benadering wordt een globale motorische, affectieve en sociale ontwikkeling van het kind gestimuleerd.

Bij FH zal de nadruk liggen op balvaardigheden, bewust bewegen, evenwicht, ritmegevoel, ruimteperceptie … Verschillende vormen van algemene bewegingsvaardigheid (kruipen, rollen, klimmen, klauteren, springen ...) en van algemene balvaardigheid (rollen, kaatsen, gooien, botsen ...) komen aan bod.

Naast de algemene motoriek worden ook cognitieve en psychosociale vaardigheden ontwikkeld: samenspel, opdrachten uitvoeren in groep en vertrouwen in trainer en/of ouders worden eveneens meegenomen. Er wordt een kleine knipoog naar volleybal gegeven, maar het gaat in de eerste plaats om bewegen en om de beleving, het plezier van sport en spel!

Voor wie: jongens/meisjes van 4 tot 5 jaar. (3-jarigen mogelijk mits met begeleiding van 1 v/d ouders) 6 jarigen eventueel na afspraak met de begeleidersgroep                       

Wanneer: elk week op vrijdag. We werken met 2 blokken (sept-dec) en (jan-mrt)   Je bent elke sessie welkom.

Waar :  Sporthal ’t Zand,  Zandlaan 44, 2560 Nijlen.

Deelname prijs : Voor de zandbaksessies kan je inschrijven per seizoen. Dat is 1 zandbaksessie per week. Je kan een jaar Zandbak volgen of instappen in 1 van de 2 sessies. We starten in blok 1 de 3e week van 15 september tot 15 december 2023 en voor blok 2 vanaf 12 januari tot eind april 2024. Je betaalt 110 euro (incl sportverzekering) per seizoen, je kan ook inschrijven per blok, dan betaal je 60 euro per blok.

Interesse of vrijblijvende inlichtingen : bij onze jeugdverantwoordelijke Sofie Jacobs, jeugd@FHnijlen.be  of 0494/80.48.54
Deelnameplaatsen zijn beperkt.
Sportschoentjes  of turnpantoffels verplicht !

De eerste 2 lessen mag je gratis testen om te zien of dit iets voor je is.