Vertrouwenspersoon/API

Een sportclub zien we graag als een veilige toffe omgeving waar we allemaal met plezier samen komen, los van leeftijd, geslacht, geaardheid en gezindheid. Maar jammer genoeg is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Pesten, seksueel misbruik, geweld, chantage, …allemaal situaties die we liefst nooit tegenkomen in onze club.

Als sportclub willen we hiervoor niet blind zijn.

Meldpunt integriteit | Ons verhaal | Peddelsport Vlaanderen

Zit je met iets? Heb je een vraag, of een vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit te melden, dan is in eerste instantie je trainer een luisterend oor.

Soms kan het zijn dat de omstandigheden echter de ploeg overstijgen, of wil je je hart luchten bij iemand anders. Je kan hiervoor terecht bij Sofie Jacobs, jacobssofie@hotmail.com of 0498/52.51.04. Zij is als API opgeleid

Wat is een API?
Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
PRAAT ER OVER!

Anderzijds kan je ook beroep doen op de vertrouwenspersoon die binnen Volley Vlaandrden werd aangesteld:

Kristof De Loose of Joeri Van de Wiele, telefonisch bereikbaar op het nummer 02/2571629 of via vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be

Kristof is sinds 2018 een van de API's (aanspreekpunt integriteit). Dat wil zeggen dat hij alle meldingen inzake grensoverschrijdend gedrag tot de bodem uitzoekt en dat in alle discretie en anonimiteit voor alle betrokken partijen. Ook Joeri staat garant voor de ondersteuning bij meldingen over integriteit of ethiek. 

Sporters, ouders, begeleiders of andere betrokkenen kunnen ook steeds bij hen terecht.

Zowel bij ons als bij de federatie zal uw melding, vraag, vermoeden of klacht in alle discretie behandeld worden.