Reglementen

Art.1) De sportvloer mag ENKEL betreden worden met zuiver sportschoeisel. Zolen die zwart afgeven zijn verboden. Ingang sporthal en kleedruimte enkel langs de cafetaria. Bezoekers mogen de sportvloer niet betreden en gebruiken de zwarte matten.

Art.2) In heel het complex met inbegrip van de cafetaria geldt een ALGEMEEN ROOKVERBOD.

Art.3) Flessen, kauwgom, snoepverpakking en blik horen NIET thuis in onze sporthal. Glas is NIET toegestaan in de zaal. Enkel plastiek flessen zijn toegelaten tijdens trainingen en wedstrijden. Echter stimuleren wij herbruikbare drankflessen. In de sporthal is er een watertappunt ter beschikking

Art.4) In de zaal is het VERBODEN te eten. Dit geldt ook tijdens de wedstrijden. De cafetaria staat daarvoor gratis ter uw beschikking.

Art.5) Plastiek flessen en blik moeten apart gesorteerd worden. Ander afval in de andere bak. Na de wedstrijd of training vragen wij u om uw afval in de juiste vuilnisbakken te deponeren.

Art.6) Na gebruik worden de kleedkamers NETJES achtergelaten. Vuilnis en lege flacons horen daarbij thuis in de vuilnisemmer. Ook hier geldt een rookverbod

Art.7) De kleedkamers worden NIET afgesloten. Alle persoonlijke bezittingen worden op eigen verantwoordelijkheid in de kleedkamers achtergelaten.

Art.8) Materiaal (kegels, touwen, horden,…..) kunnen gebruikt worden, maar dienen na gebruik terug op de oorspronkelijke plaats achtergelaten te worden.

Art.9) De gemaakte trainingsafspraken blijven van kracht. Houdt u aan uw trainingsuur ! U vindt de trainingsafspraken op onze site

Art.10) Het bestuur en FH Nijlen zijn NIET verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Wij vragen u om samen met ons zorg te dragen voor onze infrastructuur zodat u, alle andere leden en bezoekers van onze sporthal optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden.

In het bijzonder onze sportvloer, een dure investering ten dienste van ons allen, mogen wij dan ook vragen zorg te dragen zodat wij samen nog vele successen mogen boeken. Daarom is de sportvloer enkel toegankelijk met zuiver schoeisel. Mocht u merken dat iemand de omschreven regels toch niet respecteert, wijs hem of haar dan beleefd op. Als dit al niet zou helpen, kan u in extremis iemand van het bestuur raadplegen.

Het bestuur van FH Nijlen.