De administratieve molen van een grote club

Op ons clubsecretariaat via onze werkgroep kan u terecht voor alle administratieve vragen.

Kalenders & Reglementen

Het secretariaat plant alle wedstrijden in (meer dan 500 per jaar) zowel competitie als bekers en verzorgt de communicatie richting bonden, clubs, gemeente, enz. Voor alle competitievragen omtrent reglementering kan u hier terecht. Bij twijfel of alle vragen hieromtrent, contacteer onze secretaris. Tevens zal het secretariaat instaan voor de zorg dat u op onze website alles terugvindt omtrent de competitie 2018-2019.

 

Adres -en/of gegevenswijziging

Uw persoonsgegevens voor uw volleybaldossier dienen steeds up to date te zijn, zo blijft u correct verzekerd en voorkomt u forfaits met uw team. Meld dus per e-mail of persoonlijk elke adreswijziging bij het secretariaat. Klik hier om u aan te melden.

 

Sportongeval en mutualiteit

Een sportongeval op training, tijdens de wedstrijd, u kan bij het secretariaat terecht voor verzekeringpapieren en alle informatie. U vindt de papieren op deze site (klik hier) en kan ze ook zelf afprinten. Mutualiteitspapieren kan u op het secretariaat laten invullen.

 

Zin in volleybal ?

Wilt u informeren of u een training meepikken ? Wel, dat kan ! U kan als kennismaking gratis bij ons meetrainen, maar dient dit (voor de verzekeringwel vooraf te melden. En als bij u de passie van het volleybal dan oplaait, dan kan je bij onze secretaris Gerry Leemans een aansluitingskaart tekenen.

Wij vragen u niet enkel om een aansluitingskaart, maar eveneens om een ledenfiche in te vullen. Zo beschikken wij over correcte gegevens en kunnen wij u eenvoudig en snel bereiken. Alle info op deze pagina

 

Nog vragen...

Moest u toch nog twijfelen of zijn er duidelijkheden, neem dan contact met ons op.

Gerry Leemans, Watertorenstraat 12, 2560 Nijlen - GSM : 0494/80.48.54 - secretariaat@FHnijlen.be

Clubbestuur

  • Jos Jacobs
  • Marc Vydt
  • Sofie Jacobs
  • Marc Jacobs
  • Alec Janssens
  • Gerry Leemans

Kalender bestuursvergaderingen

Vergaderingen : maandelijks. Ze worden aangekondigd op onze website.

Daarbuiten kunnen we rekenen op een pak vrijwilligers. Deze medewerkers zetelen niet in het dagelijks bestuur, maar ze nemen wel een specifieke taak voor hun rekening. Het spreekt voor zich dat een uitbreiding en aanpassing van het takenpakket een continu gegeven zal zijn.

Secretariaat, pers en communicatie

- Kalenderopmaak (competitie & beker)
- Inplannen bekercompetitie & kalenderwijzingen tijdens het seizoen 
- Verzekering, ongevallen
- Interne ledenadministratie 
- Communicatie met gemeente en bonden (Volley Antwerpen, Volley Gewest Herentals/Volley Vlaanderen/Volley Belgium)
- Opstellen & opvolgen subsidies (basis, jeugd, infrastructuur, erkenning -en jeugdsportfonds)
- Communicatie met pers & media
- Klaarleggen wedstrijdbladen/tablets + alle nodige formulieren voor het competitieverloop
- Beheer website, instagram en facebookpagina
- Administratieve ondersteuning algemene clubwerking
Het aanspreekpunt voor deze cel : Gerry Leemans

Sportief beleid

- Teamleaders eerste ploegen : dames A en heren A
- Aantrekken van nieuwe trainers en spe(e)l(st)ers in functie van het algemene sportbeleid.
- Scouten van seniors en jeugd met het oog op eventuele transfers. 
- Ploegindelingen 
- Eerstelijns contact trainers + spelers
Deze cel wordt opgevolgd door het dagelijks bestuur, het jeugdbestuur & de voorzitter 

Financien

- Schatbewaarder
- Weergeven budget: maand en jaarbudget
- Facturatie en boekhouding
Het aanspreekpunt voor deze cel : Alec Janssens

Jeugdbeleid

- Eén persoon is samen met en de 2 vleugelverantwoordelijken de eindverantwoordelijke voor het jeugdbeleid
- Ontwikkelen en begeleiden van nieuwe activiteiten.
- Contacten verzorgen met de ouders. Vragen van sportieve aard.
- Verzorgen van het jeugdsecretariaat 
- Publicatie jeugdzaken op de website
- Organiseren van diverse wervingsacties voor nieuwe jeugdleden.
- Rijschema's maken voor de diverse jeugdteams 
- Mee bewaken van het sportbeleidsplan en het jeugdcharter
- Aanduiden van ploegbegeleiders voor de jeugdteams (peter en meters)
- Bezorgen van alle coördinaten van de spelers van de diverse teams aan de diverse trainers
- Organiseren van algemene jeugdvergadering voor spelers + ouders(meedelen ploegindelingen - structuur - verantwoordelijkheden).
- Organiseren van trainersvergaderingen met de jeugdtrainers.
Deze uitgebreide werkgroep wordt opgevolgd door de jeugdverantwoordelijken onder leiding van Sofie Jacobs Gerry en Tim werken ondersteunend mee. 

Events

- Coördinatie & opvolging van diverse niet-sportieve activiteiten
- Coördineert en helpt eventueel mee met de organisatie van alle activiteiten voor-tijdens-na het seizoen. De verantwoordelijke houdt een oogje in het zeil bij organisatie vanuit de teams en stuurt bij waar nodig… met speciale aandacht voor timing-publiciteit enz…
Deze cel wordt opgevolgd door Jos Jacobs

Logistieke ondersteuning en werkgroepen

- Hierin vallen alle logistieke ondersteuningen bij FH voor de sportieve als niet sportieve werking. Dit gaat van herstellingen aan de sporthal tot aanduidingen markeerders. Enkele highlights van de opvolging
- Cafetaria verantwoordelijke - bestellingen brouwer : Marc Vydt & Alec Janssens
- Beheer sleutels sporthal : Gerry Leemans
- Inkomverantwoordelijke Heren en Dames A : Jos Jacobs
- Aanstellen markeerder en jeugdscheidsrechters: Gerry Leemans en Sofie Jacobs
- Reclamepakketen partners : Gerry Leemans
- Kledinglijn FH en contactpunt JAKO: Gerry Leemans
Deze werkgroep wordt zoals u kan zien opgevolgd door het dagelijkse bestuur