Bestuur - Werkgroepen

Clubbestuur

  • Jos Jacobs
  • Marc Vydt
  • Sofie Jacobs
  • Marc Jacobs
  • Jan Bouwmeister
  • Gerry Leemans

Kalender bestuursvergaderingen

Vergaderingen : maandelijks en worden aangekondigd op onze website.

Daarbuiten kunnen we rekenen op een pak vrijwilligers. Deze medewerkers zetelen niet in het dagelijks bestuur, maar ze nemen wel een specifieke taak voor hun rekening. Het spreekt voor zich dat een uitbreiding en aanpassing van het takenpakket een continu gegeven zal zijn.

Secretariaat, pers en communicatie

- Kalenderopmaak (competitie & beker)
- Inplannen bekercompetitie & kalenderwijzingen tijdens het seizoen 
- Verzekering, ongevallen
- Interne ledenadministratie 
- Communicatie met gemeente en bonden (Volley Antwerpen, Volley Gewest Herentals/Volley Vlaanderen/Volleu Belgium)
- Opstellen & opvolgen subsidies (basis, jeugd, infrastructuur, erkenning en jeugdsportfonds)
- Communicatie met pers en media
- Klaarleggen wedstrijdbladen/tablets + alle nodige formulieren voor het competitieverloop
- Beheer website en facebookpagina
- Administratieve ondersteuning algemene clubwerking
Het aanspreekpunt voor deze cel : Gerry Leemans

Sportief beleid

- Teamleaders eerste ploegen : dames A en heren A
- Aantrekken van nieuwe trainers en spe(e)l(st)ers in functie van het algemene sportbeleid.
- Scouten van seniors en jeugd met het oog op eventuele transfers. 
- Ploegindelingen 
- Eerstelijns contact trainers + spelers
Deze cel wordt opgevolgd door het dagelijks bestuur, het jeugdbestuur & de voorzitter : Jos Jacobs

Financien

- Schatbewaarder
- Weergeven budget: maand en jaarbudget
- Facturatie en boekhouding
- Opmaken week -en weekenddienst
Het aanspreekpunt voor deze cel : Jan Bouwmeister

 

Jeugdbeleid

- Eén persoon is samen met en de 2 vleugelverantwoordelijken de eindverantwoordelijke voor het jeugdbeleid
- Ontwikkelen en begeleiden van nieuwe activiteiten.
- Contacten verzorgen met de ouders. Vragen van sportieve aard.
- Verzorgen van het jeugdsecretariaat 
- Publicatie jeugdzaken op de website
- Organiseren van diverse wervingsacties voor nieuwe jeugdleden.
- Rijschema's maken voor de diverse jeugdteams 
- Mee bewaken van het sportbeleidsplan en het jeugdcharter
- Aanduiden van ploegbegeleiders voor de jeugdteams (peter en meters)
- Bezorgen van alle coördinaten van de spelers van de diverse teams aan de diverse trainers
- Organiseren van algemene jeugdvergadering voor spelers + ouders(meedelen ploegindelingen - structuur - verantwoordelijkheden).
- Organiseren van trainersvergaderingen met de jeugdtrainers.
Deze uitgebreide werkgroep wordt opgevolgd door de jeugdverantwoordelijken onder leiding van Sofie Jacobs Gerry en Tim werken ondersteunend mee. 

Events

- Coördinatie & opvolging van diverse niet-sportieve activiteiten
- Coördineert en helpt eventueel mee met de organisatie van alle activiteiten voor-tijdens-na het seizoen. De verantwoordelijke houdt een oogje in het zeil bij organisatie vanuit de teams en stuurt bij waar nodig… met speciale aandacht voor timing-publiciteit enz…
Deze cel wordt opgevolgd door Jos Jacobs

Logistieke ondersteuning en werkgroepen

- Hierin vallen alle logistieke ondersteuningen bij FH voor de sportieve als niet sportieve werking. Dit gaat van herstellingen aan de sporthal tot aanduidingen markeerders. Enkele highlights van de opvolging
- Cafetaria verantwoordelijke - bestellingen brouwer : Marc Vydt
- Beheer sleutels sporthal : Gerry Leemans
- Inkomverantwoordelijke Heren A : Jan Bouwmeister
- Aanstellen markeerder en jeugdscheidsrechters: Gerry Leemans en Sofie Jacobs
- Reclameborden : Jos Jacobs
- Kledinglijn FH en contactpunt JAKO: Kathleen Ceuppens
Deze werkgroep wordt zoals u kan zien opgevolgd door het dagelijkse bestuur

© 2021 VC FH Nijlen. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper. Powered by JanW-IT